INFORMATYK

Kwalifikacje

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami;

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 

Technik informatyk nauczy się sprawnie posługiwać różnymi systemami operacyjnymi. Bardzo dobrze pozna oprogramowanie użytkowe, dowie się jak działają bazy danych oraz nauczy się języków programowania (w tym języka SQL). Wiele umiejętności praktycznych, takich jak kompetencje do konfiguracji sprzętu i urządzeń peryferyjnych oraz konfiguracji urządzeń sieciowych

 

Informatyk może podjąć pracę w firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi informatycznej, firmach zajmujących się tworzeniem oprogramowania komputerowego, w sklepach komputerowych. Jako tytułowany technik informatyk może prowadzić własną działalność w zakresie podstawowych usług informatycznych.

 

 

Plan nauczania

Liczba godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

20

KPS – Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ - Organizacja małych zespołów

20

 

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego:

 

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

25

Witryny i aplikacje internetowe

20

Administracja bazami danych

20

Programowanie aplikacji internetowych

11

 

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

 

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

78

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

78

3. Naprawa komputera osobistego

78

 

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

 

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

65

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

65

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

65

 

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

1. Tworzenie stron internetowych

91

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

91

3. Tworzenie aplikacji internetowych

91

 

 
 

RAZEM

878

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 

Wymagane dokumenty:

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie)

• Ankieta rekrutacyjna

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.