Kwalifikacje

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych;
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Aby wziąć udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią /nie jest wymagana matura/

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 

Technik mechatronik zdobywa wiedzę z następujących dziedzin takich jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia.

 

Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów.

 

Praca:

Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu – w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej.

 

Plan nauczania

Liczba godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ – Język obcy dla mechatroników

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ – Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno – elektronicznego oraz mechanicznego i górniczo – hutniczego

 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

78

Podstawy technologii maszyn

78

Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn

78

Pracownia automatyki i sterowania

79

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

71

Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

72

Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

72

 

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

55

Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych

56

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych

43

Projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

44

Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

43

RAZEM

879


Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 

Wymagane dokumenty:
• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w     danym zawodzie)
• Ankieta rekrutacyjna

 

 

MECHATRONIK

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.