ELEKTRYK

Kwalifikacje

E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;

E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową• Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 

Technik elektryk szkoli się w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji, montażu, eksploatacji, naprawach i utrzymywaniu w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

 

Mechatronik zajmuje się pracami i badaniami o charakterze elektrotechnicznym, może też świadczyć pomoc techniczną przy pracach badawczo-rozwojowych dotyczących aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk wykonuje także wszelkie działania zabezpieczające instalację i urządzenia elektryczne przed uszkodzeniem, jest w stanie zdiagnozować elementy elektryczne i określić ich stan techniczny.

 

Praca:

Absolwenci kierunku technik elektryk znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu - serwis i naprawa urządzeń elektrycznych, wykonawstwo instalacji elektrycznych, zakłady energetyczne, dział techniczny dużych firm, utrzymanie ruchu i dozór techniczny.

 

Plan nauczania

Liczba godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja małych zespołów

20

 

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno - elektronicznego

 

Technologia i materiałoznawstwo

32

Pracownia pomiarów elektrycznych

65

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

53

 

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

147

Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

146

 

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

 

Montaż instalacji elektrycznych

114

Konserwacja instalacji elektrycznych

114

 

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

65

Eksploatacja instalacji elektrycznych

65

 

 

RAZEM

879

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

Wymagane dokumenty:

• Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)

• Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie)

• Ankieta rekrutacyjna

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.