ORGANIZACJA REKLAMY

Kwalifikacje

A.26.Sprzedaz produktów i usług reklamowych;

A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

 

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

 

Praca:

W działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations), prasa, radio, telewizja.

 

Plan nauczania

Liczba godzin

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ - Organizacja pracy zespołu

20

 

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego

 

Marketing

26

Elementy towaroznawstwa

20

Podstawy fotografii

26

 

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.26.Sprzedaz produktów i usług reklamowych

 

Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

140

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

140

 

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.27.Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

 

Tworzenie przekazu reklamowego

83

Projektowanie środków reklamowych

83

Tworzenie planu medialnego

83

Przygotowywanie środków reklamowych

83

Badanie skuteczności reklamy

84

RAZEM

683

 

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.