OFERTA KURSÓW KKZ

Technik elektryk


 

E.7.Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 

E.8.Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 

E.24.Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 

Technik mechatronik


 

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejB.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik informatyk


 

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik ekonomista


 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Technik rachunkowości


 

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik organizacji reklamy


 

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Każdego roku do sieci KSAPL przyłączają się nowe placówki, z których szkolone są nowe zespoły akredytacyjne w różnych zawodach i specjalnościach. Do tej pory egzaminy akredytacyjne odbyły się w następujących specjalnościach:

 • kucharz,

 • kelner

 • murarz,

 • instalator,

 • mechanik pojazdów samochodowych,

 • elektromechanik pojazdów samochodowych,

 • wulkanizator,

 • technik mechanik,

 • technik mechatronik,

 • technik informatyk,

 • technik teleinformatyk,

 • spedytor – logistyk,

 • technik handlowiec,

 • sprzedawca,

 • ekonomista,

 • introligator,

 • florysta,

 • ogrodnik,

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

 • elektryk

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 • ankieta rekrutacyjna (do pobrania poniżej  lub dostępna u doradcy zawodowego (pokój 206) i w sekretariacie szkoły)

 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub 8 letniej szkoły podstawowej

 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wystawia CKZiU).

 • 1 zdjęcie

Ankietę rekrutacyjną należy dostarczyć elektronicznie lub osobiście do Sekretariatu szkoły (elektryk1@op.pl).

Resztę wymaganych dokumentów można dostarczyć z chwilą zebrania pełnej grupy uczestników. 

Ankieta rekrutacyjna KKZ

Wymagane dokumenty

Imię
Nazwisko
Data
Treść
email
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Formularz kontaktowy

Turnusy młodocianych pracowników


 

Obecnie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli odbywają się szkolenia w następujących zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • murarz/tynkarz
 • i wiele innych w zależności od liczebności grupy
         

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) zostały wprowadzone  na podstawie zmian w systemie oświaty (1.09.2012), jako nowa forma kształcenia dla dorosłych.

 

Umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu.

 

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Czym jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatny kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji (K).

 

Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i ma możliwość  przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

 

Uczestnik, który ukończy kurs i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, co daje uprawnienia państwowe do wykonywania tego zawodu.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Chcąc uzyskać tytuł technika (tytuł ukończenia Technikum) lub wykwalifikowanego robotnika (tytuł ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej)  należy ukończyć wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.

 

* tytuł technika wymaga dodatkowo poświadczenia posiadania średniego wykształcenia.

To krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL.

 

Sieć działa jako dobrowolne porozumienie szkół i placówek edukacyjnych. Każda szkoła w KSAPL dokonuje akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem metodologii opisanej w procedurze oraz nadzorowaną systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008.

 

Obecnie w skład sieci KSAPL wchodzi czternaście szkół i placówek edukacyjnych z południowego regionu Polski, które przeprowadzają akredytację w osiemnastu różnych zawodach i specjalnościach.

Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

CKZIU "Elektryk" jest niezależnym ośrodkiem na Polskę zachodnią.

 

Akredytacja umiejętności i kwalifikacji zawodowych jest zgodna z ujednoliconą procedurą we wszystkich placówkach zarówno w Polsce jak i innych krajach UE. Certyfikat, który uzyskują akredytowane osoby w sposób opisowy wyszczególnia potwierdzone umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Z możliwości akredytacji mogą skorzystać absolwenci szkół, absolwenci kursów, i szkoleń oraz innych form doskonalących, a także kandydaci, którzy we własnym zakresie nabyli kwalifikacje zawodowe i chcą je potwierdzić. Co roku przeprowadzanych jest wiele egzaminów certyfikujących.

CERTYFIKAT HONOROWANY W UNII EUROPEJSKIEJ !

AKREDYTACJA  KSAPL

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALFIKACJE

Mechatronik

Elektryk

Energetyki odnawialnej

Informatyk

Ekonomista

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

i USTAWICZNEGO "ELEKTRYK" 

Reklama

 INNE .

CNC

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.